Washington, DC

Bookmark and Share

Công cụ tìm khu vực dịch vụ cảnh sát_Vietnamise

Cư dân nào cũng sống trong một Khu vực Dịch vụ Cảnh sát (PSA) và mỗi PSA đều có một đội ngũ cảnh sát viên và quan chức được chỉ định. Mỗi quận cảnh sát có từ 7 đến 9 PSA. Có tổng cộng 56 PSA ở Đặc khu Columbia. Công cụ định vị khu vực phục vụ quần chúng của Sở Cảnh sát Thủ đô cho biết ranh giới địa lý của một vị trí cụ thể trong Đặc khu Columbia.>

Khởi độngCông cụ tìm khu vực dịch vụ cảnh sát.

 

 

English | Español (Spanish) | Française(French) | አማርኛ(Amharic) | 中国人(Chinese) | 한국인(Korean

 

Directory/Mobile Title: 
Police Service Area Finder
Mayor Name Change: 
No
Police Service Area (PSA) Finder logo
Service Type: 
FOIA Category: 
Service Contact: 
OCTO
Office Hours: 
Monday to Friday, 9 am to 5 pm
Contact Email: 
Contact Phone: 
(202) 727-8753
Contact TTY: 
711
Service Location: 
Page Layout Options: 
Icon: 
Police Service Area Finder